Monday, June 01, 2020
Text Size

Thibu Nabawi dan Pengobatan lainnya

Kurma dalam Al-Quran Al-Karim

 

KURMA DALAM AL-QUR-AN AL-KARIM

KurmaDlmAl-Quran

 

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan kurma dari buah-buahan yang lain. Allah me-nyebutkannya di dalam Al-Qur-an pada 20 tem-pat yang berbeda dengan memakai lafazh pohon kurma; an-Nakhl, an-Nakhiil dan an-Nakhlah. Kurma mendapat tempat istimewa di dalam Al-Qur-an dan sebenar-benar perkataan adalah Kalamullaah (Al-Qur-an al-Karim).

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwasanya pohon kurma ada di bumi, kemudian Allah mengutamakannya dengan menyebutkan ciri-ciri pohon dan buah ini.

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ اْلأَكْمَامِ

"Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang." (QS. Ar-Rahman: 11)

 

Khasiat Kurma - 1

MENGENAL KURMA

image

Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang keutamaan dan khasiat kurma ditinjau dari Al-Qur-an Al-Karim, As-Sunnah Ash-Shahihah dan medis modern, kita perlu mengetahui deskripsi tentang kurma.

Pohon kurma bernama latin Phoenix dactyli-fera termasuk famili Palmae sering disebut Date Palm. Pohon ini mempunyai nama yang berma-cam-macam, di Perancis terkenal dengan nama dattier, di Jerman dengan nama dattel, di Italia dengan nama datteri atau dattero, di Spanyol di-sebut datil, di Belanda disebut dadel, di Portugis disebut tamara, dan di Timur Tengah sering di-sebut tamr (kurma kering) serta ruthab (kurma basah).

Pohon ini dikembangbiakkan terutama untuk diambil buahnya dan telah dibudidayakan 8000 tahun yang lalu di Babilonia. Pohon ini banyak ditemukan di dataran padang pasir (kering). Tinggi pohon kurma dapat mencapai 30-35 meter, ada jenis jantan dan betina, dan mulai berbunga setelah 6-16 tahun. Bunga pada pohon betinanya lebih besar daripada jantannya.